Hakkımızda

Kısa adı EDROBALTEK olan,Edremit Sportif Amaçlı Balıkçı Teknesi ve Amatör Balıkçılar Derneğimiz 27.07.2023 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde kurulmuştur.Derneğimiz ilçemizdeki Teknecilik ve Balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.
Balıkçıların av sezonu dışında avlanmalarının önüne geçmek.
Denizlerimizdeki canlı popülasyonunun çeşitliliğinin arttırılması ve korunması hususunda araştırma faaliyetlerine destek ve rehber olmak.
Gezi ve Balıkçı teknelerinin atıklarını doğaya bırakılmasının önlenmesi ve atıkların doğaya bırakılması halinde çevreye ve toplum sağlığına vereceği zararlar bakımından, tekne sahiplerinin eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik faaliyette bulunulması.
Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğine aykırı hareket ederek gerek akarsu kıyılarında gerekse sahil şeritlerinde doğal olarak oluşan tekne bağlama alanlarını sahiplenmek suretiyle satan, kiraya veren, amacı dışında kullanıma açan kişilerle ve bu eylemlerle mücadele edilmesinde ve mevzuata uygun davranılmasında kollukla ve idari kurumlarla iş birliği içerisinde olmak,
Akarsu kıyıları ve sahil şeritlerinde doğal olarak oluşan ve tekne sahiplerince tekne bağlama amacıyla kullanılan alanların düzenlenmesi, görünümün iyileştirilmesi ve tek tipleştirilmesi, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların ilgili kurumlardan temini, güvenlik sağlanması amacıyla Mobese/güvenlik kamerası konulması ve kullanımdan doğacak sair ihtiyaçların temini için çalışma yapılması,

Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

edrobaltek