Yönetim

Başkan: Ö.Zafer SOYKARA

  • Başkan, derneğin genel yönetiminden sorumlu ve en üst düzey kararları alır. Faaliyetlerin yönlendirilmesi ve derneği temsil etme görevi üstlenir.

Başkan Yardımcısı: Samet GÜNEŞ

  • Başkanın yokluğunda veya isteği doğrultusunda görevi devralır. Başkanla birlikte derneğin genel işleyişini denetler.

Genel Sekreter: Hasan Efe YILDIRIM

  • Derneğin yazışmalarını ve resmi belgelerini yönetir. Toplantıların gündemini hazırlar ve toplantılara katılım sağlar.

Mali Sekreter: Ö. Ethem ERÇELEBİ

  • Derneğin finansal işlerini yönetir. Bütçeyi hazırlar, gelir ve giderleri izler, finansal raporlar düzenler.

Üye İşleri Sorumlusu: Merve KERÇİN

  • Üye başvurularını işler, üyelerin iletişim bilgilerini günceller ve üye ilişkilerini yönetir.

Eğitim ve Bilinçlendirme Koordinatörü: Ayhan EGEHAN

  • Eğitim programlarını planlar ve düzenler, bilinçlendirme etkinliklerini koordine eder.

Sosyal Etkinlikler Sorumlusu: Mehmet ALPARSLAN

  • Sosyal etkinlikleri organize eder ve üyeler arasında dayanışma ve iletişimi teşvik eder.

Çevre Koruma Sorumlusu: Mehmethan SOYKARA

  • Derneğin çevre koruma projelerini yönetir ve çevresel bilinçlendirme faaliyetlerini organize eder.

Tekne ve Ekipman Bakım Sorumlusu: İsmail TOMRUK

  • Derneğe ait balıkçı teknesi ve ekipmanların bakımını ve güvenliğini sağlar.

İletişim ve Tanıtım Sorumlusu: Göksel KERÇİN

  • Derneğin iletişimini ve tanıtımını yönetir. Web sitesi, sosyal medya hesapları ve basın ilişkileri ile ilgilenir.
edrobaltek