Üye Giriş Bildiresi

DD tire MM tire YYYY

EDREMİT SPORTİF AMAÇLI BALIKÇI TEKNESİ ve AMATÖR BALIKÇILAR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Derneğinizin tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyorum. Üye Kimlik ve Adres Bilgilerimi belirten yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu, dernek üyeliği için dernekler mevzuatında öngörülen şartları taşıdığımı, yıllık .............aidat ödemeyi,
Üyelik Giriş Bildirgesindeki bilgilerimin Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) işlenmesini ve beyanımın doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumun 64. maddesi gereği, üyeliğe kabul edilip edilmediğimin başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tarafıma bildirilmesini arz ederim.

 

DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
edrobaltek